Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Camping De Fazant Ellemeet
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1676.00050BpGhp-voor

Artikel 14 Overige regels

14.1 Werking wettelijke regeling

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het moment van vaststelling van het plan.