Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Camping De Fazant Ellemeet
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1676.00050BpGhp-ontw

Artikel 15 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

De regels van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheidseisen van paragraaf 2.5 van de bouwverordening zijn slechts van toepassing, voor zover het betreft:
  1. Bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer, brandblusvoorzieningen.
  2. Brandweeringang.
  3. Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten.
  4. De ruimte tussen bouwwerken.
  5. Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen.